Δήλωση ανάληψης ατομικής ευθύνης

Για την συμμετοχή σας στις εξορμήσεις των «ΤΑΞΙΔΕΥΤΩΝ» είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας “Δήλωση ανάληψης ατομικής ευθύνης” η οποία θα σας δοθεί κατά τη διάρκεια της εξόρμησης. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.