Πληροφορίες συμμετοχής στις εξορμήσεις

 

Η δήλωση συμμετοχής σε εξόρμηση μπορεί να γίνει:

  1. Στα τηλέφωνα επικοινωνίας των «Ταξιδευτών»

  2. Μέσω email στο grtravellers@gmail.com με απαραίτητη δήλωση: ονοματεπωνύμου, κινητού τηλεφώνου, και σημείου επιβίβασης.

  3. Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) μέσα στην περιγραφή της κάθε εξόρμησης.

Για συμμετοχή και ακύρωση

  • Για ημερήσιες εξορμήσεις:

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση και ακύρωση συμμετοχής σε μονοήμερη εξόρμηση είναι έως και δυο (2) ημέρες πριν την εξόρμηση.

Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων οφείλει να καταβάλλει το κόστος της εξόρμησης. Είναι σημαντικό ο συμμετέχον να εξοφλεί το αντίτιμο της συμμετοχής του πριν την εξόρμηση.

  • Για διήμερες εξορμήσεις:

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση, κατάθεση προκαταβολής και ακύρωση συμμετοχής σε διήμερη εξόρμηση είναι έως και δυο (2) ημέρες πριν την εξόρμηση.

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής στον λογαριασμό της τράπεζας το 30% του συνολικού κόστους της εξόρμησης.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή μέσω email στο grtravellers@gmail.com για την κατάθεση της προκαταβολής και θα πρέπει να έχει μαζί του το αποδεικτικό κατάθεσης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την καταληκτική ημερομηνία το ποσό της προκαταβολής δεν  επιστρέφεται .

  • Για πολυήμερες εξορμήσεις:

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση,κατάθεση προκαταβολής και ακύρωση συμμετοχής σε πολυήμερη εξόρμηση είναι έως και μια (1) εβδομάδαπριν την εξόρμηση.

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητη η κατάθεση προκαταβολής στον λογαριασμό της τράπεζας το 30% του συνολικού κόστους της εξόρμησης.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να ειδοποιεί τηλεφωνικώς ή μέσω email στο grtravellers@gmail.com για την κατάθεση της προκαταβολής και θα πρέπει να έχει μαζί του το αποδεικτικό κατάθεσης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την καταληκτική ημερομηνία το ποσό της προκαταβολής δεν  επιστρέφεται .

*Οι παραπάνω κανονισμοί πιθανόν να τροποποιούνται ανάλογα με το είδος των εξορμήσεων όπως π.χ. πολυήμερες εκδρομές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

Δηλώσεις συμμετοχών σε εξορμήσεις θα μπορούν να γίνονται δεκτές και μετά την καταληκτική ημερομηνία εφόσον θα υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.

Είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η ακύρωση συμμετοχής σημαίνει ζημία για τους ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ και κυρίως στέρηση της δυνατότητας να συμμετέχει ένα άλλο άτομο που είναι στη λίστα αναμονής.

Η επαναλαμβανόμενη ακύρωση συμμετοχής σε εκδρομή την τελευταία στιγμή δεν είναι επιθυμητή.

Δημιουργία Προφίλ Πεζοπόρου

Για να σας γνωρίσουμε καλύτερα συμπληρώστε το πεζοπορικό σας προφίλ (πατήστε τον σύνδεσμο). 

Επιλογή σημείου επιβίβασης

Επιλέξτε το σημείο που επιθυμείτε να επιβιβαστείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο.