Οι Ταξιδευτές με Α.Φ.Μ 132508782, έδρα στην Βάρη Αττικής, Δημητσάνας 84, Τ.Κ. 16672, email: grtravellers@gmail.com, τηλ: 2109673668 και website: www.greektravellers.gr, πρέπει να συλλέγουν ΔΠΧ (δηλαδή προσωπικές πληροφορίες) για την αποτελεσματική εκτέλεση καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών και υπηρεσιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή/και των κανονισμών που εφαρμόζει. Η Πολιτική Απορρήτου δηλώνει τη συμμόρφωσή μας με τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και το σεβασμό μας για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Οι Ταξιδευτές δεσμεύονται πως δεν θα δώσουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με Εξαίρεση :

 1. Συνεργαζόμενα πρακτορεία για έκδοση εισιτηρίων.
 2. Συνεργαζόμενα Ξενοδοχεία για κράτηση δωματίων.
 3. Στην ασφαλιστική εταιρεία για κάλυψη αστικής ευθύνης.
 4. Σε άλλο φορέα που κρίνει απαραίτητο και έχει να κάνει με την σωστή διοργάνωση των εξορμήσεων.

Στις περιπτώσεις αυτές οι Ταξιδευτές παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να διασφαλιστεί πως η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και πως ο καθένας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίδονται από το νομικό πλαίσιο.

 Οι Ταξιδευτές συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτησή σας και την ομαλή λειτουργία του γραφείου.

 1. Συμμετοχή στις εξορμήσεις.
 2. Αποστολή Newsletter Διαφημιστικού – Ενημερωτικού Χαρακτήρα.
 3. Αποστολή Προσφορών, Ενημερώσεων και Εξατομικευμένης επικοινωνίας μέσω Email, SMS, Viber, Social Media.
 4. Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους.
 5. Εξατομικευμένη Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση.
 6. Δημιουργία Λογαριασμού Μέλους με την Χρήση μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social Media )
 7. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών.
 8. Εξυπηρέτηση μετά το ταξίδι.
 9. Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ενημέρωσης, πληροφόρησης Πελατών και εμπειρίας πλοήγησης.
 10. Αξιολόγηση εξορμήσεων.

Οι χρήστες του ιστότοπου www.greektravellers.gr  μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων εγγραφής τους επικοινωνώντας μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grtravellers@gmail.com.  Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grtravellers@gmail.com.

Σε περίπτωση που θεωρείς πως η Διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων παραβιάζει την νομοθεσία έχεις το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων είμαστε στην διάθεση σου στο email : grtravellers@gmail.com.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 24.05.2018 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση / έκδοση. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει, γενικά, για κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή σκοπεύει να έχει οποιοδήποτε είδος συνεργασίας μαζί μας.