Εγγραφή – Πληροφορίες

Η δήλωση συμμετοχής σε εξόρμηση μπορεί να γίνει:

 1. Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρίσκεται στον σύνδεσμο (link) μέσα στην περιγραφή της κάθε εξόρμησης.
 2. Μέσω email στο grtravellers@gmail.com με απαραίτητη δήλωση: ονοματεπωνύμου, κινητού τηλεφώνου, και σημείου επιβίβασης.
 3. Στα τηλέφωνα επικοινωνίας των «Ταξιδευτών»

Κανόνες

Το κριτήριο καθορισμού των κανόνων συμμετοχής στις εξορμήσεις είναι απόρροια της φιλοσοφίας των «Ταξιδευτών» ότι δεν γίνονται διακρίσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, ακολουθείται η σειρά προτεραιότητας, τηρείται το πνεύμα ομαδικότητας και  ασφάλειας.

Είναι καλό οι συμμετέχοντας να:

 • Εγγράφονται έγκαιρα στις εξορμήσεις, για την καλύτερη οργάνωσή τους.
 • Εξοφλούν το αντίτιμο της ημερήσιας εξόρμησης με την εγγραφή τους στην εξόρμηση.
 • Καταθέτουν την προκαταβολή όταν πρόκειται για διήμερες ή πολυήμερες εξορμήσεις με την εγγραφή τους στην εξόρμηση.
 • Ειδοποιούν για ακύρωση της συμμετοχής τους από την στιγμή που έχουν εγγραφεί, η μη κατάθεση των χρημάτων δεν σημαίνει ακύρωση καθώς πολλές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις.
 • Βρίσκονται έγκαιρα στο σημείο επιβίβασης των πούλμαν.
 • Τηρούν σχολαστικά  τους χρόνους αναχώρησης και την διάρκεια των στάσεων που καθορίζει ο αρχηγός της εξόρμησης, με στόχο την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος της εξόρμησης. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι η μη τήρηση αυτών μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές, καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και προβλήματα μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Ακολουθούν τις οδηγίες ή υποδείξεις του αρχηγού ώστε να αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις ή και ατυχήματα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι αν δεν ακολουθήσουν τις οδηγίες του αρχηγού οι ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ και ο αρχηγός ουδεμία ευθύνη φέρουν για ότι προκύψει. Να είναι βέβαιοι ότι ο αρχηγός είναι έμπειρος και εκπαιδευμένος, κάνει το καλύτερο δυνατό για όλους  και τυχόν λάθος του ή παράλειψή του δεν γίνεται εσκεμμένα. Να γνωρίζουν επίσης ότι ο αρχηγός έχει δικαίωμα για μερική ή ολική τροποποίηση του προγράμματος της εξόρμησης όταν αντικειμενικοί λόγοι το επιτάσσουν (καιρικές συνθήκες, κακή κατάσταση δρόμων κλπ.). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν ακυρώνονται εξορμήσεις λόγω αυτών των συνθηκών αλλά έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές.
 • Ακολουθούν  την ομάδα, να δείχνουν κατανόηση και να  βοηθούν σε τυχόν προβλήματα τους συνοδοιπόρους τους ώστε να τηρείτε το πνεύμα ομαδικότητας.
 • Κατανοούν ότι η τοποθέτησή τους στα δωμάτια των ξενοδοχείων γίνεται με τυχαία σειρά χωρίς συγκεκριμένες προτιμήσεις διότι δεν είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα κάθε δωματίου.
 • Δείχνουν καλή διάθεση και πνεύμα ομαδικότητας όσον αφορά στις θέσεις στο πούλμαν, στη σειρά συμμετοχής σε δραστηριότητες κλπ.
 • Φέρουν μαζί τους τον απαραίτητο εξοπλισμό ανάλογα με το είδος της εξόρμησης και την εποχή, χωρίς τον οποίο δεν μπορούν να γίνονται δεκτοί στις πεζοπορίες – ορειβασίες.
 • Οι ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ έχουν δικαίωμα να μην δέχονται συμμετοχές που κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες πραγματοποίησης των εξορμήσεων και που δεν τηρούν τους παραπάνω κανόνες.